Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Thời sự, chuyên ngành, Tin chuyên môn / THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG!

Tin Tức, Hoạt Động

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG!

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

 

Thực hiện Công văn số 8003/UBND-TH ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng lao động vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Công văn số 3799/SNN-TCCB ngày 21/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc giao nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện quy trình xét tuyển viên chức;Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

  1. Vị trí việc làm, số lượng cần tuyển:

Trung tâm cần tuyển dụng 03 chỉ tiêu viên chức, cụ thể các vị trí việc làm như sau:

– 01 kỹ thuật chọn tạo giống cây trồng;

– 01 kỹ thuật khảo nghiệm giống cây trồng;

– 01 cán bộ chuyển giao phát triển sản xuất.

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

2.1. Điều kiện tiêu chuẩn người dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, các quy định khác của pháp luật có liên quan và Công văn số 8003/UBND-TH ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng lao động vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng dự tuyển chức:

-Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Là đối tượng hợp đồng thu hút đã được tuyển dụng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

– Trình độ đào tạo:

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ đúng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển(theo Phụ lục 01 kèm theo), không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

  1. Nội dung, hình thức tuyển dụng:

3.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3.2. Nội dung, trình tự thủ tục tuyển dụng:

Trung tâm tiến hành tuyển dụng theo quy trình xét tuyển viên chức được quy định của Luật Viên chức và Điều 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển qua Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Ứng viên dự tuyển nộp đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo)

– Quyết định tuyển dụng hợp đồng thu hút (bản sao có chứng thực)

– Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan đơn vị đang quản lý sử dụng hợp đồng thu hút.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập đại học/thạc sỹ (theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển);

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viên đa khoa tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)

– Bản phô tô Sổ Bảo hiểm xã hội.

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phí, tổ chức tuyển dụng.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022(nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp trong giờ hành chính);

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An.

Địa chỉ: Khối 9, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

– Phí tuyển dụng: Ứng viên khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính; Mức thu phí tuyển dụng: 500.000đ/ứng viên.

– Tổ chức xét tuyển vào tháng 12/2022. Thời gian, địa điểm và các thông tin khác liên quan đến quá trình xét tuyển Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An sẽ thông báo trên website: https://giongcaytrongnghean.comvà tại phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm giống cây trồng Nghệ An.

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp qua phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An.

Điện thoại: 02383833121, Di động: 0913398108;

 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC

Đặng Thọ Xuân

– Sở NN&PTNT (b/cao);

– Báo Nghệ An;

– Website Trung tâm;

– Lưu: VT.