Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An

Cây lúa

Sản phẩm: Lúa Hương Thuần 8

 • Giống lúa thuần Hương Thuần 8 có thời gian sinh trưởng ngắn. Chống đổ tốt, khả năng thâm canh cao, ít nhiễm bệnh.
 • Thời gian sinh trưởng:
  + Vụ xuân: 125 – 130 ngày
  + Xụ hè thu, vụ mùa: 100 – 105 ngày
 • Năng suất:
  + Vụ xuân: đạt 65 – 70 tạ/ha, thâm canh có thể đạt trên 70-75 tạ/ha
  + Xụ hè thu, vụ mùa: đạt 57 – 63 tạ/ha
 • Gạo Hương Thuần 8 có chất lượng cơm gạo khá, tỷ lệ xay xát cao, gạo trong, ít bạc bụng, hàm lượng Amylose thấp (13,3%); Cơm mềm dẻo, có mùi thơm nhẹ, vị đậm.