Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An

Cây lúa

Sản phẩm: Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR10

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày
  • Năng suất:  Năng suất trung bình 7,0- 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 8,0- 8,5 tấn/ha
  • Đặc tính giống:  Chiều cao cây 95 – 100 cm, lá đòng phẳng, bản lá trung bình, thế lá thẳng. Đẻ nhánh khỏe tập trung, gọn khóm
  • Chất lượng:  Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm. Dạng hạt thon dài, vỏ trấu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 21-22 gram. Giống VNR10 thấp cây chống đổ tốt, chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.