Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Tin chuyên môn / Mô hình hoàn thiện quy trình sản xuất dưa lưới trong nhà lưới vụ xuân 2021

Tin Tức, Hoạt Động

Mô hình hoàn thiện quy trình sản xuất dưa lưới trong nhà lưới vụ xuân 2021

Mô hình được triển khai tại Trạm Thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi Yên Thành