Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

1.
Trạm Giống cây trồng Công nghệ cao

          Địa chỉ: Xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

          Số điện thoại liên hệ:  0238.3532257

          Địa chỉ email: [email protected]

          Chức năng chính:
Trạm có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giống cây trồng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, cung ứng giống cây trồng nông lâm nghiệp, hoa cây cảnh phục vụ sản xuất.

          2. Trạm Thực nghiệm và Sản xuất giống
cây trồng, vật nuôi Yên Thành

          Địa chỉ: Xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

          Số điện thoại liên hệ: 0978505668

          Địa chỉ email: [email protected]

          Chức năng chính:
Trạm có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn tạo giống cây trồng; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng; sản xuất, cung ứng giống cây trồng, nông sản phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp
và phát triển nông thôn.

          3. Trạm Chuyển giao tiến bộ KH&CN
phát triển sản xuât Nông Lâm nghiệp

          Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

          Số điện thoại liên hệ: 0968749656

          Địa chỉ email: [email protected]

        Chức năng chính: Trạm có chức năng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào phát triển sản xuất Nông, Lâm nghiệp.