Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An

Danh mục sản phẩm: Giống cây trồng

Sông Lam Green tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng vượt trội, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu, tiếp cận xu thế của thế giới về chuẩn sản phẩm an toàn và chất lượng.