Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Tin Đảng, Đoàn thể / Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các nội dung của BCH trung ương lần thứ 10 (khóa XII) của Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị

Tin Tức, Hoạt Động

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các nội dung của BCH trung ương lần thứ 10 (khóa XII) của Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 17/7/2019 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các nội dung của BCH trung ương lần thứ 10 (khóa XII) của Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Lập – Bí Thư Đảng ủy Sở và các đồng chí UV BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT; Các đồng chí Thường trực CĐN; Ủy viên BTV Đoàn Sở; Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tại buổi Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  đã báo cáo một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đây là Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhằm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW có hiệu quả, Thường vụ Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham mưu xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong Ngành Nông nghiệp và PTNT, trong đó xác định cu thể những nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm để có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Đảng ủy Sở yêu cầu các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, nắm chắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết; thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực của ngành.

 

Nguồn tin: Chi bộ Văn phòng Sở