Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Tin Đảng, Đoàn thể / Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biểu dương 11 tập thể và 20 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin Tức, Hoạt Động

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biểu dương 11 tập thể và 20 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 09/4/2018, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó bí thư Đảng ủy và đồng chí Lê Thị Hồng Khanh Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,Đảng bộ luôn bám, thực hiện tốt kế hoạch của cấp ủy cấp trên, thực hiện tốt các nội dung theo từng chuyên đề hàng năm, xây dựng hệ thống văn bản ngay từ đầu, nhằm hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu đề ra. Sau học tập các chi bộ tiến hành thảo luận, viết bài thu hoạch và đặc biệt là ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Với thời gian chưa nhiều, nhưng Đảng bộ Sở đã quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, nên tình hình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến tích cực từ tư tưởng, nhận thức, hành đồng và kết quả công tác … bên cạnh đó đã thực hiện tốt việc đăng ký, xây dựng gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua tổng hợp, toàn Đảng bộ có 21 tập thể và 84 cá nhân đăng ký xây dựng gương điển hình, tại hội nghị sơ kết, biểu dương ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã lựa chọn và đề nghị Đảng uỷ Sở biểu dương 11 tập thể,  20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Sở. Để đạt được kết quả như vậy trước hết phải ghi nhận việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, chất lượng ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở và đặc biệt là sự cố gắng, phấn đấu của 11 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, điển hình được biểu dương.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, thay mặt hội nghị và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Văn Lập, Bí thư Đảng uỷ Sở chúc mừng các tập thể và cá nhân đã được biểu dương, đồng thời kêu gọi, phát động đợt thi đua mới trong toàn Đảng bộ, từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; các chi bộ, đảng bộ bộ phận, các tập thể phòng, ban, đơn vị; các tổ chức đoàn thể … ra sức thi đua lao động, sáng tạo, tìm cách làm hay, việc làm tốt nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm và chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII đề ra, tiếp tục xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị chưa có gương điển hình, trong thời gian tới phải xây dựng được gương điển hình cấp Đảng bộ Sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Sở Nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong 2 năm qua … đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt các chuyên đề năm 2016, 2017, 2018; rà soát bổ sung quy chế hoạt động hàng năm; đề cao việc nêu gương cán bộ lãnh đạo quản lý; tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt việc giúp đỡ các xã khó khăn theo Quyết định phân công giúp đỡ của UBND tỉnh; thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh uỷ Nghệ An về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Phân công giúp đỡ các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án … về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm và từng bước thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Văn phòng Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT