Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Tin chuyên môn / Trung tâm Giống cây trồng thực hiện thành công Mô hình hoàn thiện quy trình trồng cà chua hữu cơ trong nhà lưới vụ xuân 2021

Tin Tức, Hoạt Động

Trung tâm Giống cây trồng thực hiện thành công Mô hình hoàn thiện quy trình trồng cà chua hữu cơ trong nhà lưới vụ xuân 2021

Mô hình hoàn thiện quy trình trồng cà chua hưu cơ trong nhà lưới vụ xuân năm 2021 được Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An triển khai tại Trạm Giống cây trồng Công nghệ cao, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, với quy mô 500m2 và sử dụng giống cà chua Bom 200. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy cây cà chua sinh trưởng, phát triển tốt, sạch sâu bệnh và cho năng suất, chất lượng cao.