Chè xanh – Đặc sản của người xứ nghệ

Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích, sản lượng chè khô hằng năm vào loại lớn của[...]