Kết quả đạt được từ mô hình khuyến nông

Đầu tháng 11 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Bến tre đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình[...]