Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Trung tâm giống cây trồng Nghệ An là doanh nghiệp KHCN đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam, tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các giải pháp đột phá, đi trước và định hướng thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu hiện đại, đội ngũ chuyên gia hùng hậu, nhân sự trên 1000 lao động với 80% có trình độ đại học và trên đại học hoàn toàn làm chủ công nghệ chọn tạo giống tiên tiến trên thế giới, công nghệ sản xuất hạt lai, công nghệ sản xuất nông nghiệp 4.0.

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

Trung tâm giống cây trồng Nghệ An tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng vượt trội, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu, tiếp cận xu thế của thế giới về chuẩn sản phẩm an toàn và chất lượng

SẢN PHẨM KINH DOANH

NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

Giống cây trồng Nghệ An nỗ lực hết mình theo đuổi sự hoàn thiện và liên tục cải tiến không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong mọi hoạt động, đem đến cho mọi người dân Việt Nam những sản phẩm giá trị gia tăng lớn nhất với chi phí hợp lý và an toàn cho sức khỏe con người.